Formulari

Ovde možete preuzeti formulare koji bi trebalo da prate svaki Vaš poslati crtež (fajl).

Formulari su napravljeni u PDF formatu i mogu se popunjavati direktno u aplikaciji u kojoj ih 'otvarate' (acrobat reader).

Svrha formulara je da Vas podsete na osnovne informacije koje su apsolutno neophodne za izradu alata ili za računanje ponude. Da li ćete osnovne informacije proslediti kroz formulare ili na neki drugi način, ali obavezno u pisanoj formi, nije bitno. Bitno je samo da se dobro razumemo oko toga šta tačno treba da napravimo za Vas.