CNC mašina za obradu čeličnih linija


CNC savijanje

CNC mašina pozicionirana kao dodatna mašina za povećanje produktivnosti. Mašina radi prema CNC programu koji se generiše sa crteža.

Mašina ima sledece opcije:

  • Sečenje linija na tačnu meru, prema crtežu
  • Postavljanje 'jahača' na krajevima linija za prosecanje
  • Probijanje mostova na tačno odgovarajućim mestima, prema crtežu