Osnovni alati

  • Izrada svih vrsta osnovnih alata u grafičkoj industriji
  • debljina čeličnih linija 2 [pt] i 3 [pt]
  • maksimalne dimenzije osnovnog alata iz jednog komada daske 1 500 x 2 100 [mm]
Za izradu alata na CNC mašinama koristimo Bohler čelične linije, tipa Universal. Prednost korišćenja baš ovog tipa je u tome što dobijamo standardnu čeličnu liniju sa izuzetno ojačanom i tvrdom oštricom dok samo jezgro ostaje meko i povećava žilavost.

Ovim svojstvima se dobijaju odlične preformanse pri savijanju a zadržava se dugotrajnost same oštrice.

Kod bigova standardno se koristi tip, SR - HT što znači da linija ima standardan jedan radijus sa gornje strane i da je napravljena od kvalitetnog čelika poboljšanog i kaljenjem. Ovo garantuje stabilnost i isti kvalitet čeličnih linija uprkos malom poprečnom preseku.

Kvalitet i učinak osnovnog alata u bitnoj meri zavisi od pravilnog izbora guma koje se lepe na alat. Sve gume moraju biti odgovarajuće namene i profila kao i tačno utvrđene tvrdoće. Ovo znači da imate različite tipove guma (tvrdoća, profil) za različite tipove linija (nož, perforacija, zajednički nož, otpad i sl.)