Braille


Braille sistem je metod koji slepim ljudima omogućava čitanje i pisanje. Braille sistem je ustanovljen 1821 godine od strane Louis Braille-a.

Svako slovo u Braille azbuci je definisano sa matricom koja se sastoji od 6 tačaka, raspoređenih u dve kolone sa po 3 tačke.

Izdizanjem tačaka po ustanovljenom i standardizovanom sistemu u svakoj matrici formira se po jedno slovo.

Braille natpisi u farmaceutskoj industriji mogu biti rešeni na više načina. Jedan od načina za dobijanje braille natpisa u istom (jednom) prolazu kroz mašinu kada se vrši i štancovanje osnovnim alatom je ugradnja ovog univerzalnog braille sistema u osnovni alat.

Ovo znači da na osnovnom alatu dobijate ‘ženski’ deo, koji se po želji može izvaditi iz tog alata i ugraditi u drugi osnovni alat. A ‘muškim’ delovima od čeličnog lima menjate različite natpise lekova.

Prednosti ovog sistema su:

  • relativno mala početna ulaganja*
  • čvrsta podloga za ‘ženski’ deo**
  • univerzalni ‘ženski’ deo koji se moze koristiti za vise različitih osnovnih alata
  • mogućnost korekcije visine ‘ženskog’ dela***
* jedan kupljeni komplet koristite za sve lekove čije ime staje u taj ispis. Potreba za drugim kompletom javlja se u slučaju da je lice nove kutije toliko manje od predhodne da se mora ugraditi manji braille. Svakako kupovinom nekoliko najčešćih ‘slučajeva’ rešavate sve narudžbine.

** čvrsta podloga znači da sam ženski deo ima distancer koji se oslanja na čeličnu ploču mašine a ne na dasku. Ovo znači da kada u pripremi mašine namestite ‘otisak’ više sigurno nemate oscilacija u samom radu (tiražu).

*** korekcija visine je važna u slučaju kada ste osnovni alat naručili za papir od 240 gr., a onda imate drugi posao i novi osnovni alat u koji bi ste prepakovali već kupljeni braille. Zbog razičite debljine papira ide druga visina biga a samim tim i druga visina distancera.
Mane ovog sistema su:

  • sam braille natpis ne može početi od ivice kutije*
* braille ispis mora početi minimum 6 [mm] od ivice kutije, a preporučljivo je da ova vrednost bude 8 [mm].