Pertinax

Pertinax se u grafičkoj industriji koristi za izradu formi za definiciju bigova osnovnog alata.

  • izuzetna zamena za cito linije (ista namena)
  • laka i brza montaža značajno skraćuje vreme pripreme osnovnog alata za rad
  • kvalitetnija definicija bigova
  • otporan na habanje pri radu alata
  • moguće je više puta koristiti isti pertinax za poslove koji se ponavljaju*
*u ovim slučajevima se posebno ističe prednost pertinax-a u odnosu na cito linije i po ceni i po brzini rada